මූණු පොතේ සයිබර් Tech

Monday, October 8, 2012

මෘදුකාංග නොමැතිව කැමති ෆෝමැට් එකකින් youtube වීඩියෝ ජංගම දුරකථනයට හා පරිඝණකයට බාගත කර ගන්න

                       සාමාන්‍යයෙන් youTube වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දි ඒ සඳහා මෘදුකාංගයක් ඕනේ වෙනවා.නැත්තම් IDM  ඕනේ වෙනවා.ඒත් අද මම කියන විදිහට කිසිම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් නැතුව පියවර තුනකින් විතර කැමති ෆෝමැට් එකකින් youTube වීඩියෝ පරිඝණකයටයි ජංගම දුරකථනයටයි බාගත කරගන්න පුළුවන්.