මූණු පොතේ සයිබර් Tech

Friday, September 21, 2012

keyboard එකෙන් දාන windows 7 වැඩ කිඩ ගැන දැනගන්න


අද සයිබර් Tech දෙන්න යන්නේ windows 7 වලට අදාල keyboard එකේ shortcuts සහ tricks ගැන.ගොඩක් අය මේ ගැන දන්නෙ නෑ.එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු.[Windows] + [Spacebar]
දැනට open වී ඇති සියලු window නැතිවී desktop තිරය වෙත පිවිසේ.

[Windows] + [D]
desktop තිරය පෙන්වීම සහ සැඟවීම

[Windows] + [Home]
select කරන ලද windows minimized කර දැක්වීම.


[Windows] + left arrow OR [Windows] + right arrow
කවුළු half size එකට පත්වී තිරයේ වමට හා දකුණට වීම

[Windows] + up arrow OR [Windows] + down arrow
windows උපරිම විශාලත්වයට පත්වීම සහ නැවත යථා තත්වයට පත්වීම

[Windows] + [SHIFT] + up arrow OR [Windows] + [SHIFT] + down arrow
සිරස් අයුරින් කවුළු උපරිම විශාලත්වයට පත්වීම සහ නැවත යථා පරිදි සකස් වීම

[Windows] + [Tab]
තිරය මත විවෘත කර ඇති කවුළු ත්‍රිමාණ ආකාරයට පෙන්වීම
[Alt] + [Ctrl] + [Tag] + left/right/up/down arrow
විවෘත කර අැති කවුළු තිරය මත shortcut ඒකක් ආකාරයට දැක්වීම

[Alt] + [Tab]
ඉහත ආකාරයටම shortcut එකක් තිරය මත පෙන්වීම

[Windows] + [1] THROUGH [Windows] + [9]
task bar හි ඇති icon 1 සිට 9 දක්වා විවෘත කරවීම
[Windows] + [Ctrl] + [1] THROUGH [Windows] + [Ctrl] + [9]
[Windows] + [SHIFT] + [1] THROUGH [Windows] + [SHIFT] + [9]
ඉහත පරිදිම ඇති icon ඉතා ඉක්මනින් විවෘත කරවීම

[Windows] + [Alt] + [1] THROUGH [Windows] + [Alt] + [9]
අදාල icon වල jump list විවෘත කරවීම

[Windows] + [P]
දැනට ක්‍රියාත්මක වන තිරය අදාල පරිදි තේරීමේ මෙනුව[Windows] + [+] OR [Windows] + [-]
තිරය මත විශාලකය ක්‍රියාත්මක වීම.මෙමඟින් තිරය මත අදාළ ස්ථාන ළං කර බැලිය හැකි වේ

[Ctrl] + [Alt] + [D]
තිරය මත docked mode ක්‍රියාත්මක වීම.mouse cursor ක්‍රියාත්මක වබ ප්‍රෙද්ශය වෙනම ඉහලින් දක්වයි

[Ctrl] + [Alt] + [L]
තිරය මත lens mode ක්‍රියාත්මක වේ

[Ctrl] + [Alt] + [F]
lens mode හා docked mode වලින් ඉවත් වීම

[Ctrl] + [Alt] + [I]
invert colors ඇති කිරීම

[Windows] + [Esc]
විශාලක අවස්ථාවෙන් ඉවත් වීම

[Windows] + [G]
desktop gadgets මතු කර පෙන්වීම

[Windows] + [X]
Windows Mobility Center දියත් කිරීම.මෙය ලැප්ටොප් භාවිතා කරන්නන්ට වැදගත් වන මෙනුවකි.

ඉහත tricks සහ shortcuts ඔබත් අත්හදා බලන්න.පරිඝණකය නිතර භාවිතා කරන ඔබට මෙම tricks වැදගත් වේවි.
  
 පලි : නොනිමි අහසේ ලියවුනු පෝස්ටුවකි.
3 ප්‍රතිචාර:

ඔබේ එක් අකුරක් අවතාර්ගේ ගමනට දෙන සවියකි