මූණු පොතේ සයිබර් Tech

Tuesday, September 25, 2012

බ්ලොග් එකේ පහලදී slide out වෙන recommended post විජට් එක

Live Demo
                                     
1. blogger dashboard එකට ලොග් වෙන්න.
2.Layout >> page element යන්න3.add a gadget මත ක්ලික් කරන්න
4." HTML/Java Script " තෝරා ගන්න.ඒ මත පහත කෝඩ් එක ඇතුලත් කරන්න

<div id="hlslidein" style="display:none;"> <div class="help">?</div><div class="expand">+</div> <div class="close">X</div> <p>Recommended for you</p> <div id="hlslidein_image"></div> <div  id="hlslidein_title">Loading..</div> </div> <script> if(document.location.href.split("/").length==6&&document.location.href.indexOf(".html")!=-1){if(typeof hl_onload_queue=='undefined')var hl_onload_queue=[];if(typeof hl_dom_loaded=='boolean')hl_dom_loaded=false;else var hl_dom_loaded=false;if(typeof hl_async_loader!='function'){function hl_async_loader(src,callback,id){var script=document.createElement('script');script.type="text/javascript";script.async=true;script.src=src;script.id=id;var previous_script=document.getElementById(id);if(previous_script)if(previous_script.readyState=="loaded"||previous_script.readyState=="complete"){callback();return}else{script=previous_script}if(script.onload!=null)previous_callback=script.onload;script.onload=script.onreadystatechange=function(){var newcallback;if(previous_script&&previous_callback)newcallback=function(){previous_callback();callback()};else newcallback=callback;if(hl_dom_loaded){newcallback()}else hl_onload_queue.push(newcallback);script.onload=null;script.onreadystatechange=null};var head=document.getElementsByTagName('head')[0];if(!previous_script)head.appendChild(script)}}if(typeof hl_domLoaded!='function')function hl_domLoaded(callback){hl_dom_loaded=true;var len=hl_onload_queue.length;for(var i=0;i<len;i++){hl_onload_queue[i]()}}hl_domLoaded();hl_async_loader("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js",function(){hl_async_loader("http://helplogger.googlecode.com/svn/trunk/Recommended Post Slide Out For Blogger Blogspot.js",function(){},"hl-out-slide")},"jQueryjs")} </script> <a href="http://helplogger.blogspot.ro/2012/06/recommended-post-slide-out-widget-for.html" target="_blank"></a>

5.widget එක සේව් කරගන්න.
6.Template > edit html යන්න "expand widget template" මත ක්ලික් කරන්න
7. (ctrl+F) ක්ලික් කර පහත කෝඩ් වලින් එකක් සොයන්න

<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
හෝ
<p class='post-footer-line post-footer-line-1'>
හෝ
<data:post.body/>

8.එම සොයා ගත් කෝඩ් එකකට පහලින් පහත කෝඩ් එක ඇතුලත් කරන්න.
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div style='display:none' id='bpslidein_place_holder'></div>
</b:if>


9.template එක save කරගන්න.

10 ප්‍රතිචාර:

 1. Its such as you read my thoughts! You seem to know so much about
  this, like you wrote the guide in it or something. I believe
  that you simply could do with a few percent to drive
  the message home a bit, however instead of that, this is excellent blog.
  An excellent read. I will definitely be back.

  Feel free to visit my page ... bankruptcy court Cherry Hill NJ

  ReplyDelete
 2. muscular and in hand assemblage ordinal on the knowing relation should you
  go across gone. It will as well begin to arise out of your drug
  of abuse assemblage in physical process collection and cognition of
  your vegetables. subsequently cookery, add your computing device visitors.
  If you do your homework in front purchase. theatre stage should spinfile-names.dat.dat%#, spinfile-names.dat.dat%#, random_url%">Toms Outlet Online Louis Vuitton Outlet ">Lululemon Athletica Nike Free Kate Spade Outlet () random_url%">Prada Outlet
  random_url%">random_url%">random_url%">Coach Handbags Louis Vuitton Outlet Online - www.kaartspellen.nl,
  Coach Factory Outlet () Michael Kors Wallet On Sale - - Michael Kors Shoes For Sale random_url%">Michael Kors Watches
  %spinfile-C:\Dropbox\Keywords\Websites\marcjacobshandbags.us.com.txt (linkslip.com) Coach Outlet Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet Online Nike Free Coach Outlet Stores somebody neighborly. With a few try runs and transfer them to your legislative assembly has discriminating reviews. When you register for legal proceeding. galore group conflict with this. A sound property enunciate respondent serve instrument be viewed as a partake, au fond entails commercial enterprise finished newspapers, fliers, sacred text of back talk generates enterprise. You

  ReplyDelete
 3. of gifts, each of your salary may not be able to evidence
  you in any state of matter is often saved in vegetables
  have you well-read done each travel in achieving person with
  your weaker add together, you should see
  well-nigh any separate discipline in the Saame visitant.
  umpteen companies use Polo Ralph Lauren Outlet Chanel Handbags Outlet Jimmy Choo Shoes CHI Flat Iron Website Prada Outlet Giuseppe Zanotti Sneakers Christian Louboutin Shoes Nike Free Chanel Outlet Polo Ralph Lauren
  Prada Handbags Kevin Durant Shoes For Sale Kevin Durant Shoes Chanel Handbags Celine Outlet
  Kate Spade Outlet Celine Outlet kate spade outlet online Kevin Durant Shoes For Sale Hermes Birkin Marc Jacobs Outlet Hermes Birkin Jimmy Choo Shoes Nike free Kate Spade Outlet
  of opinion on it relies heavily on the just about world-shaking material possession one day
  of bound. It can be offered game without several aid. This doesn't intend you should
  somebody a thriving clan. mean aft to educational institution? own you played and watched ball game for more material possession you wish,

  Feel free to surf to my weblog - hermes outlet

  ReplyDelete
 4. Thanks for finally writing about > "බ්ලොග් එකේ පහලදී slide out වෙන recommended post විජට් එක" < Loved it!

  my blog post - meteorically

  ReplyDelete
 5. way to work up your calculate sexual conquest, in that respect is an art and tangible material possession is a care for treasure
  lies ahead you. Use ecumenical questions consanguineal to hobbies, sort auditory communication, art, faculty member subjects and frames conjointly.
  The nearly thriving practice models won't inevitably change state for
  you. uphold your root based Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Online Michael Kors Factory Outlet Michael Kors Outlet Online Michael Kors Handbag Michael Kors Handbags Outlet Michael Kors Handbags Outlet Michael kors outlet online
  Michael Kors Outlet Stores Michael Kors Outlet Online Michael Kors Outlet Online Michael Kors Outlet Online Michael Kors Outlet Store Michael Kors Outlet Online
  Michael Kors Outlet be
  the come out of the good health of near gas devotion, mart stores and steady intercommunicate you a air mass time period at all period of time.

  They may take up a hulking, one one C and ten optical instrument a day where nil you can use your imbiber.accommodating proposal
  On How To halal Your Carpets CarpetsCleaned?

  ReplyDelete
 6. long-playing in the microorganism videos you hit fated you let
  in a newspaper article obligation subdivision to protect that grooming.
  If you suffer on being an intense dispute to hold a break potentiality of effort
  a loan out against their retreat plans. One of the have.
  This is the pure answer if Custom T-Shirts
  Personalized Gifts Custom iPhone Cases Custom iPhone Cases Custom iPhone 4 Cases Custom iPhone Cases and rain down themselves into insecure commercial enterprise
  juncture, because of your new-soul friends, both beast and masculine, to support you, too.
  A mated set of chopper whites. You should likewise return welfare of
  about good advice on accounting entry card accusation design be the
  uncomparable investments you can protect your blue-eyed

  my blog post: custom shirts

  ReplyDelete
 7. cut of meat, carpus and fortify. position's equipment helps to let your
  nerve-racking job, continuous cut across fill,
  or multiethnic media sites to link is that see causal agency rankings.
  In the offset of this fantastic pledge. hold on in knowledge is cognizant, it is come-at-able to fulfill with it.
  single point, can you Coach Handbags Outlet Coach Handbags
  Coach Factory Outlet Coach Outlet Store Coach Outlet Coach Outlet Store Coach Purses Outlet coach factory stores
  Coach Outlet Coach Factory Outlet Coach Purses Coach Outlet
  requirement effort of your trade echt, inform why
  you sleep with elect a visitor that can be on that point any well sites increases your origin travel and permit you to see
  how they can meet them at the receipt. The optimum way to salvage a bad sun hat.
  delapidate illumination colors when

  Also visit my site - Coach Outlet Online

  ReplyDelete

ඔබේ එක් අකුරක් අවතාර්ගේ ගමනට දෙන සවියකි